Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
44-194 Knurów ul.Kosmonautów 5a       tel./fax (32) 235 14 76      email: poradniaknurow@wp.pl

Jesteśmy placówką działającą w ramach systemu edukacji od ponad czterdziestu lat. Zatrudniamy psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, logopedów i neurologopedów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Celem naszego działania jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży we współpracy z ich środowiskiem rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym.

Zajmujemy się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizujemy autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze w placówkach terenowych. Zajmujemy się problemami dotyczącymi zaburzeń zachowania i emocji. Propagujemy programy prozdrowotne. Pomagamy młodzieży w planowaniu kariery zawodowej. Wspomagamy rodzinę w jej funkcji wychowawczej. Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi i służbą zdrowia. Realizujemy projekty unijne.UWAGA !!!
Wizytę w poradni należy wcześniej umówić telefonicznie lub osobiście.

Wszystkie usługi w poradni są bezpłatne.

Na umówioną wcześniej wizytę zapraszamy dziecko wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym. Zły stan fizyczny dziecka może znacząco wpływać na wyniki badań przeprowadzonych w Poradni dlatego w przypadku choroby dziecka zalecamy przełożenie wizyty na inny termin.